Klassindelning vid Open Show

Puppy I: 4, men ej 6 månader
Puppy II: 6, men ej 9 månader
Junior I: 9, men ej 12 månader
Junior II: 12, men ej 18 månader
Special Yearling: 18, men ej 24 månader
Maiden: från 12 månader, och ej med CK från officiell utställning
Mid Limit: från 12 månader med CK men ej cert från officiell utställning, oavsett land
Limit: från 12 månader med cert men ej 3 cert från officiell utställning, oavsett land.
Open: från 12 månader med minst 3 cert från officiell utställning oavsett land.
Veteran: fyllda 8, men ej 10 år
Special veteran: över 10 år.
Jakt: lägst tredje pris på jaktprov
Brace: för två hundar som båda deltar på Open Show.
Avel: för hane eller tik med minst fyra avkommor
Uppfödar: minst fyra avkommor från samma uppfödare.