MENTAL- och FUNKTIONSBESKRIVNING 

Varför har vi  beskrivningar och inte nöjer oss med de prov som finns?Allt är för avelns skull. Går man på utställning med sin hund ser man hur hunden ser ut och det är medfött och påverkas inte av miljön. Jaktproven mäter en färdigtränad hund och det mesta som mäts där är miljömässigt betingat. 

Mentala och funktionella egenskaper påverkas av flera gener tillsammans med olika miljöeffekter. För att se vad som är genetiskt och vad som påverkas av miljö, är enda nu kända sättet, beskrivning av hela kullar.

______________________________________________________________________

MENTALBESKRIVNINGAR, MH och BPH
Här mäts de grundläggande personlighetsegenskaperna hos alla raser såsom rädslor, nyfikenhet, socialitet o lekfullhet.
MH är SBK:s beskrivning och är främst tänkt för bruksraserna.
BPH är kennelklubbens personlighetsbeskrivning vars avsikt är att vara grundläggande för alla raser.

 

______________________________________________________________________


FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER  FB-R

FB-R mäter retrieverns rasegenskaper dvs de jaktliga egenskaperna. 
Beskrivningen är gemensam för alla retrieverraser och stambokförs av
SKK från 2014-01-01.

Beskrivningarna är främst tänkt för uppfödare men även enskilda kan beskriva då det finns plats och nån gång kan det arrangeras även för enskilda hundar. 

I Värmland har vi som ett av de första länen utbildade beskrivare.
Vi har en plats för bana i Sunne.

Uppfödare som vill beskriva sina kullar:
Kontakta funktionsansvarig nedan.

______________________________________________________________________
 Kontaktperson FB-R Kerstin Persson tel. 070-6436344