Pristagare ÖklPristagare NklDeltagarna (utom en)  Inoff jaktprov 2014